س10242017

Last updateس, 11 جولای 2017 4pm

9438

Back شما اینجا هستید: Home تالار بورس مقالات و ویدئوهای آموزشی بورس دانلود کتاب و مقالات بورس ایران

مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی

نام مقاله : مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملیx0
دکتر محمود باقری

ناشر : novinib.com

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 40صفحه

 

ادامه مطلب نظرات (1) کلیک ها: 1536

مقررات معامله گري ابزار مشتقه

نام مقاله : مقررات معامله گري ابزار مشتقهo5

ناشر : کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 30 صفحه

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1447

پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نام مقاله : پیش بینی درماندگی مالی شرکتها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیpish bini

دکتر رضا راعی

ناشر : novinib.com

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 32صفحه

 

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1450

مقررات کارشناس عرضه و پذيرش

نام ;کتاب : مقررات کارشناس عرضه و پذيرشo6

ناشر : کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 83 صفحه

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1401

ارزیابی جریانهای جهانی سرمایه

نام مقاله : ارزیابی جریانهای جهانی سرمایه - مالی بین المللیindex
اکرم فرزین قره شیران

ناشر : novinib.com

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 23صفحه

 

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1434

آيين نامه نظام راهبري شرکتي بورس اوراق بهادار تهران

نام ;کتاب : آيين نامه نظام راهبري شرکتي بورس اوراق بهادار تهرانo7

ناشر : بورس  اوراق بهادار تهران

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 31 صفحه

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1483

 
 video-blog-tin

 The Most comprehensive of Forex Trading Course

exness.ir banner 120 600

pack

register-now

impor-annonc

 
 
140-70