س11212017

Last updateس, 11 جولای 2017 4pm

9438

Back شما اینجا هستید: Home تالار بورس آموزش های متفرقه بورس ایران یادداشتهای بورسی

سیاست مسکن و تأمین مالی مسکن: روندهای جهانی

نام مقاله : سیاست مسکن و تأمین مالی مسکن: روندهای جهانیf8
Dr. Bertrand Renaud.دکتر حسین عبده تبریزی

ناشر : مدیریت تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه نوین

زبان : فارسی

تعداد صفحات :5صفحه

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1299

ارزیابی کارایی بازار رهن امروز ایران

نام مقاله : ارزیابی کارایی بازار رهن امروز ایرانf7
دکتر حسین عبده تبریزی
خلاصة مقالة ارائه شده برای "سمینار اسکان بشر، اشتغال، و توسعة پ ایدار،" تهران، ایران، ٢١ و ٢٢ مهرماه سال .١٣٨٠

ناشر : مدیریت تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه نوین

زبان : فارسی

تعداد صفحات :4صفحه

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1266

ارزش در مخاطره

نام مقاله : ارزش در مخاطرهe0
دکتر حسین عبده تبریزی و دکتر فرهاد حنیقی  
سمینار مباحث جدید در بانکداری نوین ٣١ شهریور ماه سال ١٣٨٠ دانشکدة مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی

ناشر : مدیریت تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه نوین

زبان : فارسی

تعداد صفحات :24صفحه

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1218

بانک های خصوصی و تجدیدساختار بانک های دولتی

نام مقاله : بانک های خصوصی و تجدیدساختار بانک های دولتیe1
دکتر حسین عبده تبریزی
این مقاله در دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی در شهریور ماه سال ١٣٨٠ ، تهران، ارائه شده است.

ناشر : مدیریت تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه نوین

زبان : فارسی

تعداد صفحات :11صفحه

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1196

مقدمه ای بر امور مالی

نام مقاله :  مقدمه ای بر امور مالیe2
دکتر حسین عبده تبریزی
این متن به شکل سخنرانی زیر نیز عرضه شد تجهیز منابع برای سرمایه گذاری و اشتغال - مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی

ناشر : مدیریت تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه نوین

زبان : فارسی

تعداد صفحات :16صفحه

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1273

جهانی شدن، آیندة ما، و آیندة تجارت و کسب وکار در ایران

نام مقاله : جهانی شدن، آیندة ما، و آیندة تجارت و کسب وکار در ایرانe3
دکتر حسین عبده تبریزی
سخنرانی ارائه شده برای مؤسسة جهاد استقلال

ناشر : مدیریت تحقیق و توسعه شرکت تامین سرمایه نوین

زبان : فارسی

تعداد صفحات :33صفحه

ادامه مطلب نظرات (0) کلیک ها: 1262

 
 video-blog-tin

 The Most comprehensive of Forex Trading Course

exness.ir banner 120 600

pack

register-now

impor-annonc

 
 
140-70