چ02222017

Last updateش, 05 جولای 2014 10am

کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی

کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی

نام مقاله : کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در...

آموزش مفاهیم پایه تکنیکال (جلسه دوم)

آموزش مفاهیم پایه تکنیکال (جلسه دوم)

آموزش مفاهیم پایه تکنیکال (جلسه دوم) : دوستان من&n...

آشنایی با اطلاعات مالی

آشنایی با اطلاعات مالی

عنوان کتاب : آشنایی با اطلاعات مالی

درک اطلاعات مال...

ضرر کردن را دوست داشته باشيم!

ضرر کردن را دوست داشته باشيم!

دانشکده آموزش بورس و ارز - اين جمله ایست  که ...

الگوهای شمعی پایین رو

الگوهای شمعی پایین رو

نام مقاله : الگوهای شمعی پایین رو

مترجم : جناب علی ...

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

عنوان کتاب : تجزیه و تحلیل صورت های مالی

زبان : فار...

forex-video-blog

  • جدیدترین مطالب

  • پربازدیدترین مطالب

 

Book reviews

HTML 5 for Web Designers

Book Review

HTML5 is the longest HTML specification ever written.

In this brilliant and entertaining user’s guide, Jeremy Keith cuts to the chase, with crisp, clear, practical examples, and his patented twinkle and charm.