ج11272015

Last updateش, 05 جولای 2014 10am

چرا از نسبت هاي حاشيه سود استفاده مي كنيم؟

چرا از نسبت هاي حاشيه سود استفاده مي كنيم؟

   نتيجه نهايي عملكرد يك شركت يا بهتر بگ...

چگونه یک سرمایه گذار آگاه باشیم

چگونه یک سرمایه گذار آگاه باشیم

نام کتاب : چگونه یک سرمایه گذار آگاه باشیم

ناش...

مصاحبه با استیو نیسون

مصاحبه با استیو نیسون

نام مقاله : مصاحبه با استیو نیسون

 تهیه کننده ...

ترید فعالیتی اعتیاد آمیز

ترید فعالیتی اعتیاد آمیز

نام مقاله : ترید فعالیتی اعتیاد آمیز

نویسنده مقاله ...

در بازار سرمایه این آفت را از خود دور کنید

در بازار سرمایه این آفت را از خود دور کنید

پس غرور، بدترین دشمن فرد برای قضاوت درست در بازار ...

کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی

کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی

نام مقاله : کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در...

forex-video-blog

  • جدیدترین مطالب

  • پربازدیدترین مطالب

 

Book reviews

HTML 5 for Web Designers

Book Review

HTML5 is the longest HTML specification ever written.

In this brilliant and entertaining user’s guide, Jeremy Keith cuts to the chase, with crisp, clear, practical examples, and his patented twinkle and charm.