ش11222014

Last updateش, 05 جولای 2014 10am

مصاحبه با آقای Robert R. Prechter

مصاحبه با آقای Robert R. Prechter

نام مقاله : پرسش و پاسخ با آقای  پریچتر

سایت منبع :...

پوشش ریسک نوسانات درآمد نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران

پوشش ریسک نوسانات درآمد نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران

نام مقاله :پوشش ریسک نوسانات درآمد نفتی با استفاده...

بنیادهای موثر بر اقتصاد مالی

بنیادهای موثر بر اقتصاد مالی

نام مقاله : بنیادهای موثر بر اقتصاد مالی

نویسنده مق...

فرضیه های بنیادی

فرضیه های بنیادی

نام مقاله : تئوری های بنیادی

نویسنده مقاله : شرکت ا...

بورس بازی با 52 میلیارد دلار ثروت

بورس بازی با 52 میلیارد دلار ثروت

عنوان کتاب : بورس بازی با 52 میلیارد دلار ثروت

دانل...

forex-video-blog

  • جدیدترین مطالب

  • پربازدیدترین مطالب

 

Book reviews

HTML 5 for Web Designers

Book Review

HTML5 is the longest HTML specification ever written.

In this brilliant and entertaining user’s guide, Jeremy Keith cuts to the chase, with crisp, clear, practical examples, and his patented twinkle and charm.