س11212017

Last updateس, 11 جولای 2017 4pm

چشم انداز نظام اقتصاد بین الملل

چشم انداز نظام اقتصاد بین الملل

نام مقاله :چشم انداز نظام اقتصاد بین الملل - مالی ...

الیوت و نسبت های فیبوناچی

الیوت و نسبت های فیبوناچی

نام مقاله : الیوت و نسبت های فیبوناچی

سایت منبع : ww...

ساختار شرکتها

ساختار شرکتها

عنوان کتاب :ساختار شرکتها

زبان : فارسی 

تعداد ص...

الگوی پرچم

الگوی پرچم

عنوان کتاب : الگوی پرچم

زبان : فارسی  

تعداد صف...

سهام و سهامداری

سهام و سهامداری

مقدمه
از مسایل بسیار مهمی كه به ویژه سهام داران تاز...

کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سهام بهینه در بو...

 

Book reviews

HTML 5 for Web Designers

Book Review

HTML5 is the longest HTML specification ever written.

In this brilliant and entertaining user’s guide, Jeremy Keith cuts to the chase, with crisp, clear, practical examples, and his patented twinkle and charm.