چ01182017

Last updateش, 05 جولای 2014 10am

کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی

کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی

نام مقاله : کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در...

بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران

بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهای آتی در بورس کالای ایران

نام مقاله : بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قرارداده...

ارزشیابی شرکت های کوچک

ارزشیابی شرکت های کوچک

ارزشیابی شرکت های کوچک :
امروزه با جهانی شدن بازاره...

اقتصاد سیاسی به زبان ساده

اقتصاد سیاسی به زبان ساده

عنوان کتاب :اقتصاد سیاسی به زبان ساده

توضیحاتی از ک...

هر گردی گردو نیست - حفظ سرمایه

هر گردی گردو نیست - حفظ سرمایه

مهم حتما برای حفظ سرمایه خوانده شود

forex-video-blog

  • جدیدترین مطالب

  • پربازدیدترین مطالب

 

Book reviews

HTML 5 for Web Designers

Book Review

HTML5 is the longest HTML specification ever written.

In this brilliant and entertaining user’s guide, Jeremy Keith cuts to the chase, with crisp, clear, practical examples, and his patented twinkle and charm.