ش10212017

Last updateس, 11 جولای 2017 4pm

گام ۴ : کارگزاری ها و اصطلاحات

گام ۴ : کارگزاری ها و اصطلاحات

 کار گزاری های بورس و اصطلاحات رایج خرید و فر...

مقررات سبد اوراق بهادار

مقررات سبد اوراق بهادار

نام ;کتاب : مقررات سبد اوراق بهادار

ناشر : کانون کا...

سهام و سهامداری

سهام و سهامداری

مقدمه
از مسایل بسیار مهمی كه به ویژه سهام داران تاز...

فرضیه های بنیادی

فرضیه های بنیادی

نام مقاله : تئوری های بنیادی

نویسنده مقاله : شرکت ا...

پنج شاخص مهم اقتصادی

پنج شاخص مهم اقتصادی

نام مقاله : پنج شاخص مهم اقتصادی

نویسنده مقاله : for...

Bonus Switch 300x250 FA

Untitled-22

forex-video-blog

 

Bonus Switch 635x80 FA

 

Book reviews

HTML 5 for Web Designers

Book Review

HTML5 is the longest HTML specification ever written.

In this brilliant and entertaining user’s guide, Jeremy Keith cuts to the chase, with crisp, clear, practical examples, and his patented twinkle and charm.